Figyelem!!! A képek szerzői jogvédelem alatt állnak! ©opyright 2019 Minden jog fenntartva!

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK:

Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú és előzetes értesítés nélküli módosítására, illetve kiegészítésére, ezért a Felhasználók kötelezettsége, hogy folyamatosan tájékozódjanak aktualitásáról.

TARTALOM:

A weblapon található minden elem (grafika, szöveg) szerzői jogi védelme alatt áll, azokat az Üzemeltető írásos engedélye nélkül szigorúan tilos bármilyen célra felhasználni vagy más weboldalon elhelyezni vagy bármilyen formában sokszorosítani. Az weblap kép-és szöveganyaga tájékoztató jellegű! Az esetleges hibákért, eltérésekért felelősséget nem vállalunk! Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen, az internetes hálózatban, levelezőrendszerben, bármilyen adatforgalomban felmerülő technikai vagy szoftverhibákért, és azok következményeiért! Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az oldal leállásából eredő károkért, továbbá az általa esetleg hivatkozott weboldalak folyamatos működéséért és azok tartalmáért. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatkérések valós eredetét megvizsgálja és ennek alapján elbírálás után adja ki ajánlatát.

HÍRLEVÉL:

Üzemeltető kéretlen reklámleveleket nem küld a felhasználók számára. Hírlevele tartalmazhat reklámokat, azonban a hírlevelet is mindössze az előre meghirdetett, jelen honlapon, illetve állásfoglalásban is közzétett időszakonként küldi el a regisztrált felhasználók számára (email vagy belső levelező). Jelenleg maximum hetente.

LINKEK:

A honlapon elhelyezett, más weblapokra mutató linkek, hivatkozások üzemeltetőinek eljárásait nem ellenőrizheti az üzemeltető, így az ottani adatközlésekért sem tud felelősséget vállalni. Nem felelős azok tartalmáért, titokvédelmi eljárásaikért, illetve a hivatkozások elhelyezése sem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolatban áll velük, vagy egyetért szolgáltatásaikkal, esetleg az oldalaikon elhelyezett tartalommal. A honlapokról készített rövid összefoglalások vagy onnan közölt hírek nem jelentik azt, hogy módjában állt a weblapokon elhelyezett anyagokat átnézni, így az adott honlap tartalmáért sem tud felelősséget vállalni. Ezen összefoglalások mindössze egy-egy szolgáltatás igénybevételének módját, vagy egy-egy információ elérhetőségét mutatják be. Ugyanígy nem tud felelősséget vállalni a honlapok tartalmának változásaiért, módosulásaiért. Üzemeltető a kizárólagos tulajdonosa a honlapon található tartalmi, technológiai elemeknek. A honlapon található információk teljes vagy részleges utánközlése kizárólag az Üzemeltető írásos beleegyezésével történhet.

FIZETÉSI FELTÉTELEK, ÁRAK:

A weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adókat! Ügyfél vállalja, hogy áfás számla igényét minden esetben előre jelzi, amennyiben ezt elmulasztja, utólagos pótlásra nincs lehetőség.

TITOKTARTÁS:

Ügyfél, a tudomására jutott, a Vállalkozóval és/vagy a felhasználókkal kapcsolatos, azokat illető/érintő minden adatot, dokumentumot (a továbbiakban: Bizalmas Információ) köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. Az írásban átadott Bizalmas Információkat attól függetlenül kell megőrizni, hogy azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. ügyfél a Bizalmas Információt nem jogosult nyilvánosságra hozni, nem teheti illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé és egyéb, a Vállalkozó és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon sem használhatja fel. A ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ védelmében a hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számára. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi információt határozatlan ideig bizalmasan kezelni, s biztosítani, hogy illetéktelen személyek az adatokról információt ne szerezhessenek.

ÜZEMELTETŐ:

Adószám: 67289181-1-33

Nyilvántartásiszám: 50003376